Upravni odbor


Izborna skupština Kulturno umjetničkog društva „Slavko Janković“ Šiškovci, Josipa Kozarca 1, 32272 Šiškovci, CROATIA

U subotu, 24. ožujka 2019. na redovitoj Izbornoj skupštini KUD-a “Slavko Janković” Šiškovci izabrana je stara/nova Uprava KUD-a, odnosno novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora na novi mandat od četiri godine.

Za predsjednicu KUD-a izabrana je Kata Jemrić, za Dopredsjednika KUD-a izabran je Ivan Štimac,
za tajnika KUD-a izabran je Dražen Matijašević, za blagajnicu KUD-a izabrana je Janja Štimac, za voditelja KUD-a izabran je Mato Jemrić.

Za članove Upravnog odbora izabrani su: Kristina Štimac, David Štimac, Ivan Perić i Kristina Čajkovac.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su Tihana Jemrić, Katarina Labrtić i Marko Jemrić.

Čestitke novoizabranim članicama i članovima Upravnog i Nadzornog odbora KUD-a “Slavko Janković” Šiškovci!